Rapport om nedmontering av kärnreaktorer överlämnad till regeringen

Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. För att uppfylla kraven har Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnat en rapport till regeringen över nedmonteringen av Oskarshamn 1 och 2.

För att EU-kommissionen ska få kännedom om eventuella miljökonsekvenser kräver artikel 37 i Euratomfördrag att medlemsländer genom allmänna upplysningar informerar EU-kommissionen om bland annat nedmontering och rivning av kärnreaktorer. Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten utifrån underlag från OKG färdigställt en rapport över nedmonteringen av Oskarshamn 1 och 2. Nedmonteringen förväntas inte leda till annat än försumbara konsekvenser.

– Det är inte troligt att Sverige eller någon annan medlemsstat påverkas, vilket rapporten visar, säger Ernesto Fumero, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Rapporten har lämnats till regeringen som för den vidare till EU-kommissionen.

Ytterligare information: Ernesto Fumero, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 66, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20