Rekrytering till nya huvudkontoret påbörjad

Strålsäkerhetsmyndigheten lokaliserar delar av verksamheten till Katrineholm och det nya huvudkontoret öppnar i oktober 2018. Nu påbörjas rekryteringen av ett 20-tal nya medarbetare med placering i Katrineholm.

I augusti fick Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget från regeringen att lokalisera huvudkontor och delar av sin verksamhet till Katrineholm. I avvaktan på utredning av vilken verksamhet som skulle placeras i Katrineholm avbröts de rekryteringar som pågick. De vakanser som uppstått under hösten har inte heller ersatts. I november var utredningsarbetet klart och därför påbörjas nu rekryteringsarbetet till det nya huvudkontoret. Det är kvalificerad personal inom flera olika yrkeskategorier som ska rekryteras, allt från inspektörer och utredare till forskningssekreterare, systemutvecklare och jurister.

– Vi hoppas på att kunna göra bra rekryteringar till det nya huvudkontoret, säger Elin Faltin, HR-chef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förutom generaldirektören ska 70 tjänster lokaliseras till Katrineholmskontoret, varav 50 i oktober 2018 när kontoret öppnar. Under hösten har ett 30-tal anställda fått besked om att deras tjänster flyttas till Katrineholmskontoret. Hur många av dem som följer med är inte klart i dagsläget.

– Vårt mål är att bygga en livskraftig verksamhet i regionen. Vi vill att nuvarande personal och de medarbetare vi nu rekryterar tillsammans bygger upp huvudkontoret. För att få så många som möjligt av vår nuvarande personal att flytta med har vi tagit fram villkor om att jobba på distans, att arbeta på tåget och om viss pendlingsersättning, säger Elin Faltin.

Förhoppningen är att de nya medarbetarna kan börja på myndigheten redan under våren. Under en övergångsperiod kommer de att arbeta i Stockholm, för att lära sig sitt uppdrag.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Sara Ehrs, laboratorieingenjör

Foto: Hans Erik Hansson

"Det är fortfarande det tekniska som jag tycker är roligt; att jag får nörda ner mig på labbet och försöka förstå beräkningarna och principerna i detalj så att man kan ta hand om mätresultaten om det blir avvikande resultat, man ska förstå varför det blev så."

Utbildning: civilingenjör i molekylär bioteknik

Se filmen på Youtube: Jag har lärt mig jättemycket på jobbet

Alireza Sadeghi, inspektör

Foto: Hans Erik Hansson

"Det är en väldigt rolig arbetsplats. Det är goda arbetsvillkor och man får en bra balans mellan jobb och privatliv, vilket leder till att kvalitén på arbetet blir bättre."

Utbildning: sjukhusfysiker

Se filmen på Youtube: Det är inte bara skrivbordsjobb

Jan Johansson, myndighetsspecialist

Foto: Hans Erik Hansson

"Strålsäkerhetsmyndigheten är ett ställe där man kan utvecklas. Det finns ständigt nya saker att lära sig och jag tycker att det är ett meningsfullt arbete. Det kräver att man ständigt ifrågasätter hur man gör nu, man måste tvinga sig själv att ompröva saker som man trodde på tidigare."

Utbildning: civilingenjör teknisk fysik med inriktning strålningsfysik, doktor i kärnfysik

Se filmen på Youtube: Ett ställe där man kan utvecklas

Åsa Zazzi, utredare

Foto: Hans Erik Hansson

"Det roligaste i mitt jobb som utredare är att jag kan vara med och bidra i det stora pusslet med att ta hand om kärnavfall. Jag hoppas och tror att det jag gör i mitt jobb bidrar till ett strålsäkert samhälle."

Utbildning: filosofie kandidat i kemi, filosofie doktor i oorganisk kemi

Se filmen på Youtube: En utmaning är tidshorisonten i frågeställningarna