Rekrytering till nya huvudkontoret påbörjad

Strålsäkerhetsmyndigheten lokaliserar delar av verksamheten till Katrineholm och det nya huvudkontoret öppnar i oktober 2018. Nu påbörjas rekryteringen av ett 20-tal nya medarbetare med placering i Katrineholm.

I augusti fick Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget från regeringen att lokalisera huvudkontor och delar av sin verksamhet till Katrineholm. I avvaktan på utredning av vilken verksamhet som skulle placeras i Katrineholm avbröts de rekryteringar som pågick. De vakanser som uppstått under hösten har inte heller ersatts. I november var utredningsarbetet klart och därför påbörjas nu rekryteringsarbetet till det nya huvudkontoret. Det är kvalificerad personal inom flera olika yrkeskategorier som ska rekryteras, allt från inspektörer och utredare till forskningssekreterare, systemutvecklare och jurister.

– Vi hoppas på att kunna göra bra rekryteringar till det nya huvudkontoret, säger Elin Faltin, HR-chef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förutom generaldirektören ska 70 tjänster lokaliseras till Katrineholmskontoret, varav 50 i oktober 2018 när kontoret öppnar. Under hösten har ett 30-tal anställda fått besked om att deras tjänster flyttas till Katrineholmskontoret. Hur många av dem som följer med är inte klart i dagsläget.

– Vårt mål är att bygga en livskraftig verksamhet i regionen. Vi vill att nuvarande personal och de medarbetare vi nu rekryterar tillsammans bygger upp huvudkontoret. För att få så många som möjligt av vår nuvarande personal att flytta med har vi tagit fram villkor om att jobba på distans, att arbeta på tåget och om viss pendlingsersättning, säger Elin Faltin.

Förhoppningen är att de nya medarbetarna kan börja på myndigheten redan under våren. Under en övergångsperiod kommer de att arbeta i Stockholm, för att lära sig sitt uppdrag.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.