Särskild tillsyn av Praktikertjänst AB upphävs

Praktikertjänst AB har rättat till bristerna i sin verksamhet så Strålsäkerhetsmyndigheten behöver inte längre utöva särskild tillsyn av bolaget. Det var på grund av upprepade brister gällande tillståndsplikt för panoramaröntgenundersökningar som Praktikertjänst AB sattes under särskild tillsyn 2013.

I december 2013 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att Praktikertjänst AB skulle sättas under särskild tillsyn på grund av upprepade brister gällande tillståndsplikt för panorama-röntgenundersökningar. De förbjöds samtidigt att använda panoramaröntgenutrustning i verksamheter som inte omfattades av bolagets tillstånd för användning av sådan utrustning. Om bolaget gjorde det ändå skulle detta vara förknippat med ett vite om 10 000 kronor per tillfälle som utrustningen användes.

Beslutet om särskild tillsyn innebar att Strålsäkerhetsmyndigheten intensifierade tillsynen av Praktikertjänst AB och bland annat inspekterade 34 verksamhetsplatser inom bolaget. Strålsäkerhetsmyndigheten har också jämfört uppgifter från Försäkringskassan, om ersättning för undersökning med panoramaröntgenutrustning, med myndighetens uppgifter om tillstånd för utrustningen. Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att häva sin särskilda tillsyn.

– Praktikertjänst AB har under de senaste två åren förbättrat sin verksamhet till en nivå där särskild tillsyn inte längre är nödvändigt säger Carl Bladh, inspektör på enheten för medicinska bestrålningar.

Myndigheten ser dock att det finns områden som Praktikertjänst AB inte kommit tillrätta med, bland annat gäller det rutiner för användningen av dental DT, så kallad CBCT. Bolaget har redovisat en åtgärdsplan för att åtgärda bristerna och därför bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att Praktikertjänst AB:s verksamhet kommer att bedrivas på ett strålsäkert sätt.

– Vi kommer självklart att fortsätta följa Praktikertjänst AB:s utveckling, men inom ramen för den ordinarie tillsynen, säger Carl Bladh som också betonar att det är viktigt att åtgärderna i åtgärdsplanen implementeras i verksamheten och att effekterna av dessa följs upp.

Ytterligare information: Carl Bladh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

Fakta

Panoramaröntgen är en teknik som används för att ta röntgenbilder på både över- och underkäken samtidigt. Det görs ibland vid implantatbehandlingar och vid större behandlingar som ska förhandsprövas hos Försäkringskassan. Enligt strålskyddslagen är all användning av röntgen och innehav av röntgenutrustning tillståndspliktig. För legitimerade tandläkare finns ett generellt tillstånd för vanlig tandläkarröntgen där bilder tas i munnen, det vill säga röntgenutrustning avsedd för intraoral bildmottagare. All annan röntgenutrustning och verksamhet med röntgen kräver särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.