Slutlig INES-klassning av händelse vid Studsvik

I september 2017 klassade Strålsäkerhetsmyndigheten en händelse vid Studsvik Nuclear AB till en tvåa på den sjugradiga INES-skalan. INES-klassningen kvarstår och har nu rapporterats slutligt.

Den 26 september 2017 klassade Strålsäkerhetsmyndigheten en händelse vid Studsvik Nuclear AB till en preliminär tvåa på den internationella sjugradiga INES-skalan. Händelsen innebar att radioaktiva ämnen spreds och kontaminerade arbetslokaler i anläggningen. Ingen människa fanns på plats vid händelsen och ingen kontamination uppmättes utanför anläggningen. Efter utredning kvarstår INES-klassningen och rapporteras nu slutligt till IAEA. Myndighetens motivering till INES-klassningen är att händelsen innebar en allvarlig försämring av anläggningens barriärer men utan konsekvenser för människor eller miljö.

Ytterligare information: Maria Gabrielsson, nationell INES-samordnare, tel. 08-799 40 77 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Nyhet om preliminär INES-klassning 26 september 2017

INES-skalan

INES är en skala som används för att snabbt och konsekvent nå ut till allmänhet och medier med information om den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser som rör strålkällor. Händelser klassas i sju olika nivåer där nivå 1–3 kallas incidenter och nivå 4–7 för olyckor.