Slutlig INES-klassning av händelse vid Studsvik

I september 2017 klassade Strålsäkerhetsmyndigheten en händelse vid Studsvik Nuclear AB till en tvåa på den sjugradiga INES-skalan. INES-klassningen kvarstår och har nu rapporterats slutligt.

Den 26 september 2017 klassade Strålsäkerhetsmyndigheten en händelse vid Studsvik Nuclear AB till en preliminär tvåa på den internationella sjugradiga INES-skalan. Händelsen innebar att radioaktiva ämnen spreds och kontaminerade arbetslokaler i anläggningen. Ingen människa fanns på plats vid händelsen och ingen kontamination uppmättes utanför anläggningen. Efter utredning kvarstår INES-klassningen och rapporteras nu slutligt till IAEA. Myndighetens motivering till INES-klassningen är att händelsen innebar en allvarlig försämring av anläggningens barriärer men utan konsekvenser för människor eller miljö.

Ytterligare information: Maria Gabrielsson, nationell INES-samordnare, tel. 08-799 40 77 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20