Strålsäkerhetsmyndigheten besvarar EU-kommissionens frågor om komponenter

Brister i komponenter levererade till franska kärnkraftverk har fått EU-kommissionen att fråga övriga medlemsländer om det i deras kärnkraftverk kan finnas komponenter med liknande brister. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan länge haft en dialog med tillståndshavarna om eventuella komponenter med brister och har besvarat EU-kommissionens frågor.

Till följd av att EU-kommissionen fått kännedom om att brister upptäckts i komponenter levererade till franska kärnkraftverk från AREVA Le Creusot och Japan Casting & Forging Corp har kommissionen ställt frågor till samtliga ansvariga myndigheter i medlemsländer med kärnkraftsreaktorer, däribland Sverige och Strålsäkerhetsmyndigheten. EU-kommissionen undrar om myndigheten frågat de svenska tillståndshavarna om de har komponenter från de två leverantörerna och hur myndigheten ser till att komponenter med brister inte installeras i anläggningarna i framtiden.

– Vi har haft information om detta länge och har haft kontakt med Ringhals under det gångna året. De är informerade och jobbade redan med frågorna när vi kontaktade dem om detta. De har hanterat frågan enligt myndighetens föreskrifter och vi fortsätter att följa arbetet, kommenterar Lars Skånberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har besvarat frågorna i ett brev till kommissionen.

Ytterligare information: Lars Skånberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 42 74 eller genom myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.