Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till höjd strålsäkerhet i omvärlden

Under 2016 har Strålsäkerhetsmyndigheten drivit 44 projekt för att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Moldavien. Projekten har inneburit att risken för radioaktiva utsläpp som kan drabba Sverige har minskat.

En radiologisk olycka med radioaktivt utsläpp i ett närliggande land skulle kunna påverka människor i Sverige. Därför är ett förbättrat strålskydd och minskade risker för utsläpp, incidenter och terrorattacker med nukleärt och radioaktivt material i Sveriges och Strålsäkerhetsmyndighetens intresse. Nyligen redovisade myndighetens internationella sekretariat 2016 års insatser för stärkt strålsäkerhet i Öst- och Centraleuropa, totalt 44 projekt har pågått under året. Projektarbetet baseras på ett regeringsbeslut med finansiering från UD, Miljö- och energidepartementet, Sida och EU.
 
Projekten rör en stor mängd frågor inom strålsäkerhetsområdet. Det handlar bland annat om insatser för att hantera strålkällor och radioaktivt avfall i Ukraina, arbete för att bekämpa illegal hantering och handel med nukleära och radioaktiva material i Svartahavsregionen, säkerhetshöjande arbete vid kärnkraftverk i Ryssland och åtgärder för att höja reaktorsäkerhet och säkerhetsskydd vid kärnkraftverk i Ukraina.
 
– Strålsäkerhetsmyndigheten har bland annat stöttat lokala projekt för att utveckla samarbetet inom säkerhetsfrågor och fysiskt skydd vilket har resulterat i större kompetens inom de områden som bidrar till en större säkerhet för driften av kärnkraftverken, kommenterar Lars van Dassen, sekretariatschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Insatser i Ryssland och Moldavien inom strålskydd och beredskap har också genomförts och en stor vinst i arbetet är goda kontaktvägar.
 
– Den största risken för Sverige är en olycka eller större händelse inom kärnkraftssektorn i Sveriges närområde, förklarar Lars van Dassen. Detta skapar ett behov av väletablerade och utbyggda kontaktvägar mellan de nordiska länderna och Rysslands beredskapssystem.

Under 2016 deltog myndigheten i en rysk beredskapsövning och inom tre år planeras en gemensam beredskapsövning mellan de nordiska länderna och Ryssland.

Ytterligare information: Lars van Dassen, sekretariatschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 94 eller genom myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.