Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår nya föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet

Den 26 juni gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet ut på remiss. Målet är att hålla den exponering för kosmisk strålning som flygpersonal utsätts för under kontroll så att den inte blir alltför hög.

Föreskriften om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet som skickades på remiss den 26 juni är helt ny. Den innehåller bestämmelser om att arbetsgivare till svensk flygpersonal ska kontrollera hur mycket kosmisk strålning de anställda utsätts för. De nya kraven är i linje med internationella rekommendationer och innebär att arbetsschemat för en enskild medlem i flygbesättningen ska planeras så att stråldosen blir lägre än sex millisievert per år.

– Flygpersonal utsätts för en stor del av stråldoserna i samhället och de tycks öka, därför är det bra att det regleras i nya föreskrifter, säger Leif Granholm, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast den 30 september 2017 ska eventuella synpunkter lämnas in.

Ytterligare information: myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De nya föreskrifterna ska vara på plats senast i februari 2018.