Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: radon, kärnkraft och avveckling

Fler svenskar dör av radon än av trafikolyckor – varför har vi inte kommit längre? Är svensk kärnkraft säker? Vad innebär en säker avveckling av kärnkraft? Det är rubrikerna på Strål­säker­hets­myndig­hetens tre seminarier under årets Almedalsvecka.

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar tre egna seminarier under årets Almedalsvecka:

Fler svenskar dör av radon än av trafikolyckor – varför har vi inte kommit längre?

Beräkningar visar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige.Eftersom dödligheten är så hög i lungcancer motsvarar det fler dödsfall än i trafiken. Ändå har runt 10 procent av Sveriges bostäder fortfarande en radonhalt över riktvärdet. Varför har vi inte kommit längre och vad händer nu?

Tid: 3 juli kl. 9.00-10-00
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18.

Är svensk kärnkraft säker?

Sedan olyckan i Fukushima har ett omfattande säkerhetshöjande arbete bedrivits inom svensk kärnkraft. Vilka är effekterna av åtgärderna och vilka kommande utmaningar står svensk kärnkraft inför?

Tid: 4 juli kl. 08.30-09.25
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18.

Vad innebär en säker avveckling av kärnkraft?

Ägarna till svensk kärnkraft har beslutat om avveckling av flera reaktorer. Vilka är utmaningarna för tillståndshavare och ansvarig myndighet för att klara en säker avveckling?

Tid: 4 juli kl. 09.30-10.25
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

– Vi är på plats i Almedalen för att vi vill delta i de samtal som pågår i samhället kring våra ansvarsområden. Vi ordnar egna seminarier och så medverkar experter från myndigheten i andras seminarier, säger Andreas von Schmalensee, kommunikationschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Andreas von Schmalensee, kommunikationschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 43 11 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.