Strålsäkerhetsvärdering 2017: Forsmarks strålsäkerhet är acceptabel

Strålsäkerheten vid Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer i Forsmark.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken.

I rapporten för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 2017 konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att strålsäkerheten vid Forsmarks kraftgrupp är acceptabel. Det är en lägre värdering än föregående år då den ansågs tillfredställande. En orsak till den lägre värderingen är de problem myndigheten och FKA har identifierat gällande den genomförda omorganisationen som bland annat medfört otydlig säkerhetsledning vilket på sikt kan bli allvarligt för strålsäkerheten.

– Vi ser en del brister, både i anläggningen och i FKA:s verksamhet, som de behöver åtgärda men vår bedömning är att strålsäkerheten vid Forsmarks kraftgrupp är acceptabel. säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 02 eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.