Strålsäkerhetsvärdering 2017: Ringhals strålsäkerhet är tillfredsställande

Strålsäkerheten vid Ringhals AB (Ringhals) är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken. 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för Ringhals bygger på inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar som genomförts mellan februari 2016 och februari 2017. Myndigheten konstaterar att strålsäkerheten vid Ringhals är tillfredställande.

– Det är positivt att Ringhals fortsätter att utveckla sin verksamhet. Bland annat hanterar de beslutet att stänga två reaktorer i förtid på ett bra och samlat sätt. Vi gör därför bedömningen att varken strålsäkerheten eller säkerhetskulturen har påverkats negativt av beslutet, säger Stefan Sördal, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I strålsäkerhetsvärderingen har myndigheten observerat att antalet driftstörningar har minskat jämfört med tidigare år. Ringhals arbete med åldershantering och koppling till miljökvalificering följer också en bra metodik, och även strålskyddsarbetet bedöms positivt av myndigheten:

– Vi ser en positiv utveckling av Ringhals strålskyddsarbete, men samtidigt behöver verket utveckla sina instruktioner och riktlinjer för konsekvenslindrande haverihantering, säger Stefan Sördal.

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för Ringhals AB:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Stefan Sördal, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 38 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.