Strålsäkerhetsvärdering 2017: strålsäkerheten på OKG är acceptabel

Strålsäkerheten vid OKG AB (OKG) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken. 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för OKG bygger på inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar som genomförts mellan mars 2016 och april 2017. Myndigheten konstaterar att strålsäkerheten vid OKG är acceptabel.

– Besluten att avveckla O1 och O2 har satt en tydlig prägel på verksamheten under året. Vi ser att OKG arbetat intensivt med att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna och att de gjort det på ett metodiskt sätt, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I strålsäkerhetsvärderingen konstaterar myndigheten att OKG har ett fortsatt stort fokus på strålskyddsfrågor och att den högsta ledningen är involverad. Myndigheten observerar också att OKG:s arbete att implementera OpEx, ett nytt arbetssätt för förändringsarbete i organisationen, fortskrider enligt plan och att engagemanget kring arbetet är stort. Även programmet för åldershantering lyfts fram i värderingen.

– Vi betonar också betydelsen av att OKG behöver säkerställa att åldersrelaterade brister i anläggningen identifieras och hanteras, säger Leif Karlsson.

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för OKG AB:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 02 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.