Tillståndsvillkor för avveckling av kärnkraftsreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om tillståndsvillkor för avvecklingen av Sveriges sju äldsta kärnkraftsreaktorer. Därmed förtydligas bland annat vad tillståndshavarna ska ansöka om, anmäla och redovisa till myndigheten i samband med nedmontering och rivning av reaktorerna.

Torsdagen den 29 juni 2017 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten om ytterligare tillståndsvillkor för Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2, Ringhals 1 och 2 samt Ågestareaktorn avseende deras avveckling.

– Tillståndsvillkoren kompletterar och konkretiserar de strålsäkerhetskrav som finns i våra föreskrifter när det gäller vad tillståndshavarna ska ansöka om, anmäla och redovisa till myndigheten i samband med nedmontering och rivning av de äldsta kärnkraftsreaktorerna, säger Martin Amft, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ett exempel avser säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning och hur den ska hållas aktuell. Ett annat är hur utsläpp av radioaktiva ämnen till vatten och luft ska kontrolleras och begränsas under nedmontering och rivning.

– Dessutom har processerna för tillståndsgivning och tillsyn inför och under nedmontering och rivning förtydligats genom dessa tillståndsvillkor, säger Martin Amft.

I tillståndsvillkoren specificeras också vilka förberedande åtgärder tillståndshavarna får genomföra i sina avställda reaktorer innan myndigheten har godkänt deras nedmontering och rivning.

Ytterligare information: Martin Amft, inspektör, tel. 08-799 40 23, alternativt via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.