2018 års medlemmar i vetenskapliga rådet för EMF-frågor utsedda

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om 2018 års medlemmar i sitt vetenskapliga råd för EMF-frågor. Ny medlem i rådet är Aslak Harbo Poulsen från Danish Cancer Society Research Center. Leif Moberg fortsätter som ordförande och Lars Mjönes som sekreterare.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om 2018 års förordnande av medlemmar i det vetenskapliga rådet för EMF-frågor. Medlemmarna är internationellt erkända experter från Sverige, Nederländerna, Tyskland, Italien, Schweiz och Danmark.

Ordförande: Leif Moberg
Sekreterare: Lars Mjönes

Ledamöter:

  • Anke Huss, Doktor, Universiteit Utrecht, Nederländerna
  • Clemens Dasenbrock, professor, Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Tyskland
  • Eric van Rongen, doktor, Health Council of the Netherlands, Nederländerna
  • Heidi Danker-Hopfe, professor, Charité-Universitätsmedizin, Tyskland
  • Maria Scarfi, doktor, Institute for electromagnetic Sensing of Environment, Italien
  • Martin Röösli, professor, University of Basel, Schweiz
  • Aslak Harbo Poulsen, doktor, Danish Cancer Society Research Center

Ytterligare information: Hélène Asp, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 98, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.