2018 års medlemmar i vetenskapliga rådet för UV-frågor utsedda

Medlemmarna i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor förordnas för ett år i taget. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu beslutat om 2018 års medlemmar som har expertis inom onkologi, dermatologi, meterologi, landskapsarkitektur och marknadsföring.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om 2018 års förordnande av medlemmar i det vetenskapliga rådet för UV-frågor. Medlemmarna kommer från Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet (KI), Handelshögskolan, Sveriges meteorologiska institut (SMHI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ordförande: Yvonne Brandberg, professor, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset
Vetenskaplig sekreterare: Veronica Höiom, PhD, Karolinska Institutet

Ledamöter:

  • Johan Hansson, överläkare, Docent, Karolinska institutet
  • Jan Lapins, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Erik Modig, docent, Handelshögskolan
  • Sandra Andersson, PhD, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  • Petter Åkerblom, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Ytterligare information: Hélène Asp, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 98, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.