2,5 miljoner att söka för forskningsprojekt inom radioaktivt avfall

Den pågående och planerade avvecklingen av kärnkraftreaktorer har skapat ett behov av ny kunskap inom området radioaktivt avfall. Därför satsas 2,5 miljoner kronor på forskning om dosmodeller, tekniska barriärer och betongavfall. Ansökan är öppen för svenska universitet och högskolor samt konsultföretag.

Sverige går in i ett nytt skede i kärnkraftreaktorernas livscykel. Inom de kommande fem till tio åren planeras åtta reaktorer att avvecklas. Reaktorer som monteras ner förväntas ge upphov till en stor mängd lågaktivt eller mycket lågaktivt avfall. Reaktorernas betong kan vara radioaktiv, antingen genom att den förorenats av t. ex. luftburna partiklar och vattenlösliga föroreningar, eller på grund av bestrålning med neutroner. Det lågaktiva avfallet kan friklassas, återvinnas, förbrännas eller deponeras i markförvar eller i en vanlig avfallsanläggning. När vatten kommer i kontakt med aktivt avfall kan radionuklider frigöras till vattnet och därmed spridas.

– Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för tillsyn inom detta avfallsområde och beslutar om friklassning av kvarvarande byggnadsstrukturer och mark. Det finns ett behov av ny kunskap på området och därför satsas 2,5 miljoner kronor på forskning om radioaktivt avfall, säger Svante Ernberg, chef för enheten för avfall och transport på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forskningsprojekten som kommer att beviljas pengar ska handla om

  • dosmodeller för förorenad mark, deponier och friklassning (500 000 kr)
  • beständighet hos tekniska barriärer i deponier och markförvar (1 000 000 kr)
  • utlakning av radionuklider från betongavfall (1 000 000 kr).

Syftet med forskningen är att ta fram kunskap som både myndigheten och andra externa intressenter har nytta av. Svenska universitet och högskolor samt konsultföretag kan söka finansiering för projekt som ska genomföras under 2018 och 2019. Sista ansökningsdag är den 27 april 2018.

Ytterligare information: Svante Ernberg, chef för enheten för avfall och transport, tel. 08-799 43 05, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.