6,4 miljoner till doktorandtjänster inom strålskydd till Göteborgs och Stockholms universitet

Två doktorandtjänster inom strålskydd kommer att få finansiellt stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, en vid Göteborgs universitet och en vid Stockholms universitet. Stödet är på 800 000 kronor om året per tjänst i fyra år.

Strålsäkerhetsmyndigheten stöder nationell kompetensförsörjning inom strålskydd och har genomfört en utlysning av medel för stöd till två doktorander inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer. Syftet med utlysningen är att stärka Sveriges kunskap och kompetens inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer genom att stödja forskningsutbildningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att finansiera två doktorandtjänster inom strålskydd åt

  • Mats Isaksson vid Göteborgs universitet – Förbättrad nationell förmåga att uppskatta interndos vid RN-händelse
  • Iuliana Toma-Dasu vid Stockholms universitet – Dosimetric approaches for protection of people in large-scale nuclear emergencies.

Stödet är på 800 000 kronor om året per tjänst i fyra år.

– Vi vet att det finns ett behov av att utbilda specialister som på sikt kan bistå vid radiologiska nödsituationer som uppstår till följd av olyckor eller antagonistiska handlingar. Genom de här två projekten stödjer Strålsäkerhetsmyndigheten nationell kompetens samtidigt som aktuella frågeställningar inom området utreds och belyses, säger Anna Maria Blixt Buhr, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Anna Maria Blixt Buhr, utredare, tel. 08-799 40 98, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.