6,4 miljoner till doktorandtjänster inom strålskyddsberedskap

För att bidra till nationell kompetensförsörjning inom strålskyddsområdet utlyser Strålsäkerhetsmyndigheten 6,4 miljoner kronor i bidrag till två doktorandtjänster inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer.

Utredningar har visat att det finns ett behov av satsningar inom strålskyddsområdet för att långsiktigt trygga en nationell kompetensförsörjning. Bland annat behöver specialister utbildas, som på sikt kan bistå vid radiologiska nödsituationer som uppstår till följd av olyckor eller antagonistiska handlingar.

– För att bidra till utvecklingen inom området och till kompetensförsörjningen i ett nationellt perspektiv utlyser vi 6,4 miljoner kronor i bidrag till två doktorandtjänster inom strålskyddsberedskap, säger Anna Maria Blixt Buhr, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tjänsterna innefattar ett spektrum av forskningsområden som behövs för att kunna skydda allmänheten vid en radiologisk nödsituation. En radiologisk nödsituation är en plötsligt inträffad händelse som inbegriper en strålkälla, har medfört eller kan befaras medföra skada och kräver omedelbara åtgärder. Bidraget per tjänst uppgår till maximalt 3,2 miljoner kronor och beviljas för fyra år med start 2018. Sista ansökningsdatum är 13 april 2018.

Ytterligare information: Anna Maria Blixt Buhr, utredare, tel. 08-799 40 98, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Forskningsutlysningar

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden – både nationellt och internationellt – påverkar vårt behov av ny kunskap. Här kan du ta del av aktuella utlysningar.