7,2 miljoner till forskning om nukleär icke-spridning

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet får 3,6 miljoner kronor i forskningsmedel från Strålsäkerhetsmyndigheten för att finansiera forskning inom nukleär icke-spridning 2018-2020. Institutionen får även 3,6 miljoner kronor för att finansiera en doktorandtjänst 2018-2023 med fokus på kärnämneskontroll.

Den svenska kompetensbasen inom nukleär icke-spridning i dag är mycket liten och det finns en överhängande risk att denna kompetens förloras. För att det även fortsättningsvis ska kunna bedrivas en oberoende forskning och utveckling inom kärnämneskontroll och nukleär icke-spridning vid Uppsala universitet har Strålsäkerhetsmyndigheten beviljat 3,6 miljoner kronor i forskningsbidrag 2018-2020. Stödet syftar till att bibehålla och utveckla kompetens inom området vid institutionen för fysik och astronomi. Stödet ska användas till forskning, forskningsadministration och -koordinering samt handledning av doktorander inom ett flertal projekt kopplat till kärnämneskontroll.

– Det är viktigt att det även fortsättningsvis finns oberoende forskning på området eftersom vi och andra aktörer som exempelvis IAEA behöver kunna ta del av forskningsresultaten, säger Lars Hildingsson på enheten för nukleär icke-spridning och säkerhetsskydd.

Strålsäkerhetsmyndigheten har även beviljat Uppsala universitet 3,6 miljoner kronor för att finansiera en doktorand vid institutionen för fysik och astronomi. Forskningsområdet ska främst vara multivariatanalys för kärnämneskontroll.

– Det föreslagna doktorandprojektet ger möjlighet att på sikt upprätthålla kompetensen samtidigt som resultaten förhoppningsvis ger kunskap om hur mätdata kan analyseras på ett nytt sätt för att få fram resultat som har betydelse bland annat för kärnämneskontrollen, säger Lars Hildingsson.

Ytterligare information: Lars Hildingsson, myndighetsspecialist, tel. 08-799 43 59 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.