90 års expertis och framtidens strålskydd uppmärksammas i Stockholm

Två internationella kommissioner, ICRP och ICRU, firar 90-årsjubileum i år. För att uppmärksamma årsdagarna anordnas den 17-18 oktober en konferens i Stockholm med fokus på 90 års expertis och strålskydd det kommande decenniet. Programmet vänder sig till dig som arbetar inom, eller vars arbete relaterar till, strålskydd.

Strålskyddsfrågor är komplexa. Förutom vetenskap handlar det även om samhällsvärderingar, över tid kan samhället värdera olika om och när det är acceptabelt att en människa exponeras för strålning. Policy, värderingar och vetenskap blir tillsammans ett ställningstagande kring strålskydd.

Internationella kommissionen för radiologiskt skydd (ICPR) och Internationella kommissionen för strålningsenheter och mätningar (ICRU) har i 90 års tid verkat för globala standarder för strålskydd. Startskottet gick vid den andra radiologikongressen som hölls 1928. För att uppmärksamma kommissionernas årsdagar kommer Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med ICRP och ICRU att stå värd för en internationell strålskyddskonferens i oktober. Konferensen äger rum där kommissionernas arbete startade för 90 år sedan, i Stockholm.

– Kommissionernas arbete har och har haft stor betydelse för Strålsäkerhetsmyndighetens arbete. Vi verkar i en internationell kontext och gemensamma standarder och normer för strålskyddet är otroligt värdefullt när frågorna diskuteras mellan länder, säger Fredrik Hassel, ställföreträdande GD på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Konferensen kommer att lyfta fram olika perspektiv av 90 år med strålningsvetenskap och strålskydd. Fokus kommer även att vara på framtida utmaningar och vetenskapens och samhällets utveckling det kommande decenniet.

– Strålskyddsfrågorna behöver även fortsättningsvis vara i fokus och vid konferensen lyfter vi fram 90 års expertis med fokus på vilka utmaningar som finns på strålskyddsområdet framöver, för att höja kunskapen och hålla frågorna aktuella, säger Fredrik Hassel.

Konferensen äger rum 17-18 oktober 2018 på Norra Latin i Stockholm.

Mer information: Fredrik Hassel, stf GD, tel. 08-799 41 51, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.