Andra mötet för internationell kommission som utreder utsläpp av rutenium-106

Det radioaktiva ämnet rutenium-106 (Ru-106) uppmättes i flera europeiska länder hösten 2017. Nivåerna var låga i Sverige och innebar ingen fara för människor eller miljö. Ursprunget till utsläppet är ännu okänt. Ryssland har tillsatt en kommission för att utreda händelsen där Sverige deltar tillsammans med Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland och Norge. Kommissionen hade sitt andra möte den 11 april 2018.

Sverige och flera andra länder i Europa uppmätte det radioaktiva ämnet rutenium-106 (Ru-106) i slutet av september och i början av oktober 2017. De nivåer som uppmättes i Sverige var så låga att de inte innebar någon fara för människor eller miljö. Strålsäkerhetsmyndigheten, tillsammans med många andra länder, rapporterade mätresultaten till Internationella atomenergiorganet (IAEA). IAEA uppmanade alla medlemsländer att rapportera om det inträffat en händelse med utsläpp av Ru-106, men inget land har lämnat en sådan rapport. Frankrike och Tyskland har därefter publicerat information om att utsläppet troligtvis har sitt ursprung i ett område söder om Uralbergen.

På initiativ av Institutet för kärnsäkerhet vid den Ryska vetenskapsakademin (Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Science) deltar Sverige tillsammans med Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland och Norge i en internationell kommission för utredning av händelsen. Kommissionens arbete syftar till att identifiera ursprunget till Ru-106-utsläppet och dess eventuella hälsoeffekter på befolkningen.

Vid ett andra möte den 11 april 2018 diskuterade kommissionens deltagare tillkommande uppgifter som finns tillgängliga om händelsen. Kommissionen konstaterade bland annat att tillgänglig data inte ger tillräcklig information för att verifiera att Ru-106-utsläppet har sitt ursprung från någon av de verksamheter som antagits kunna orsaka händelsen. Kommissionen har dock gjort det möjligt för medlemmarna i kommissionen att själva fortsätta att analysera informationen.

Ytterligare information: via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.