Brister i kravuppfyllnaden hos hästveterinärer med röntgenverksamhet

Av 24 hästveterinärer med röntgenverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten granskade under perioden januari till mars 2018 så hade samtliga brister i kravuppfyllnaden vid inspektionstillfället. Det visar den sammanställning av genomförda inspektioner som Strålsäkerhetsmyndigheten gjort.

Under perioden januari till mars 2018 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten 24 hästveterinärer, med både ambulerande och stationär röntgenverksamhet, som har tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Inspektionerna var planerade och anmälda i förväg och de områden som granskades var strålskyddsorganisation, kompetens, kvalitetssäkring, arbetsrutiner samt kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen.

– När inspektionerna genomfördes så uppfyllde ingen hästveterinär alla de krav som granskades. Brister konstaterades inom samtliga granskade områden och de brister som påvisades har betydelse för strålskyddet, säger Pia Eriksson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Av de 24 granskade klinikerna åtgärdade 22 av dem de identifierade bristerna innan respektive tillsynsrapport fastställdes. Hos dessa veterinärkliniker bedöms kravuppfyllnaden därför numera som tillfredställande.

– Vi ser att det finns behov av att fortsätta inspektera denna grupp av tillståndshavare för att påverka arbetsrutiner och strålskyddsarbete samt avhjälpa brister så att verksamheterna kan bedrivas på ett sätt som är strålsäkert både för arbetstagare och för allmänhet, säger Pia Eriksson.

Mer information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

Under perioden januari till mars 2018 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten 24 hästveterinärer, med både ambulerande och stationär röntgenverksamhet, som har tillstånd för röntgenverksamhet. Inspektionerna var planerade och anmälda i förväg. Tillståndshavaren fick skicka in dokumentation i förväg och vid inspektionstillfället intervjuades personal från kliniken utifrån utvalda krav. Inspektörer från Strålsäkerhetsmyndigheten deltog vid en majoritet av inspektionerna även vid en praktisk undersökning av häst.