Dag om radon för dig som arbetar med radonfrågor

Det händer mycket på radonområdet i Sverige. En ny nationell handlingsplan presenterades i våras, den 1 juni trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft och i och med det förändrades ansvaret för tillsynsvägledningen. Dessutom kan småhusägare i behov av radonsanering sedan den 1 juli ansöka om radonbidrag. Den 1 oktober anordnas en dag om detta som du kan följa via webben.

I samverkan med  Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac anordnar Strålsäkerhetsmyndigheten den 1 oktober en dag om radonarbetet i Sverige. Dagen riktar sig till dig som arbetar med radonfrågor.

– Det är mycket nytt på radonområdet och vi vet att det efterfrågas stöd och vägledning samt nationell samordning i radonfrågan. Den här dagen är ett sätt att möta den efterfrågan, säger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Huvudsakliga programpunkter under dagen kommer vara

  • den nationella handlingsplanen för radon
  • radonbidraget
  • ändrat tlllsynsansvar
  • resultatet från den senaste kommunenkäten och förutsättningarna för kommunernas arbete
  • resultatet från den senaste allmänhetsundersökningen om radon.

Dagen kommer att webbsändas via myndighetens youtube-kanal och webbsändningen är öppen för alla.

Tid: 1 oktober 2018 klockan 09.30-15.00

Ytterligare information: Tomas Persson, utredare, tel. 08-799 40 84, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.