En miljon till forskning om mätteknik för radionuklider genererade vid ESS

Det behövs mer forskning kring tekniker att mäta och analysera en del av de radionuklider som kan genereras vid forskningsanläggningen som planeras i Lund. Nu utlyser Strålsäkerhetsmyndigheten medel för forskning inom mätteknik relaterad till dessa. Totalt finns en miljon kronor för universitet och högskolor att ansöka om.

När forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund är igång kommer verksamheten att generera olika radionuklider. En del av dessa radionuklider är ovanliga vid befintliga verksamheter med joniserande strålning i Sverige. Därför har utveckling av olika mättekniker och analysmetoder för dem inte behövts tidigare.

– Vi utlyser nu en miljon kronor för forskning inom mätteknik relaterad till verksamheten vid ESS. Syftet är att utveckla kompetens och kunskap på området, säger Peter Frisk, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor och ansökningarna ska vara myndigheten tillhanda senast den 4 april 2018.

Ytterligare information: Peter Frisk, myndighetsspecialist, tel. 08-799 43 66, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Forskningsutlysningar

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden – både nationellt och internationellt – påverkar vårt behov av ny kunskap. Här kan du ta del av aktuella utlysningar.