Föreläggande om utredning av de konsekvenslindrande systemens tillgänglighet

Strålsäkerhetsmyndigheten vill höja tillgängligheten i kärnkraftverkens konsekvenslindrande system. Därför har myndigheten förelagt Sveriges tre kärnkraftverk i drift att utreda konsekvenserna av att minska den maximala tillåtna tiden för att utföra reparationer med reaktorn kvar i drift, samt av att ta bort möjligheten att genomföra förebyggande underhåll under drift.

Det finns krav på att kärnkraftverken ska ha konsekvenslindrande system. Vid svåra haverier ska systemet bland annat kyla en härdsmälta, tryckavsäkra reaktorinneslutningen samt filtrera och därmed minska utsläppen av radioaktiva ämnen. I samband med Strålsäkerhetsmyndighetens översyn av beredskapszoner kring kärnkraftverken 2017 värderades även de konsekvenslindrande systemens tillgänglighet och de krav som berör systemens tillgänglighet. Resultatet visar att de konsekvenslindrande systemens tillgänglighet kan höjas.

– Dessa system har aldrig utnyttjats så det är den teoretiska tillgängligheten vi pratar om, men väl fungerande konsekvenslindrande system är viktigt för att beredskapsplanerna ska kunna fungera enligt den uppsatta ambitionsnivån. Därför vill vi att kärnkraftverken utreder konsekvenserna av att minska maximal tillåten tid för reparationer med reaktorn kvar i drift och av att ta bort möjligheten att genomföra förebyggande underhåll under drift, säger Lennart Bons, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tiden som avses är den tid som kärnkraftverken kan ställa av olika komponenter i anläggningen för att åtgärda fel eller för förebyggande underhåll. Tiderna finns upptagna i kärnkraftverkens Säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF), som är en del av den säkerhetsredovisning som anläggningarna måste lämna till Strålsäkerhetsmyndigheten. I dagsläget skiljer tiderna sig åt mellan anläggningarna.

Senast den 15 december 2018 ska kärnkraftverken redovisa utredningarna till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Lennart Bons, utredare, tel. 08-799 40 72, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information