Intresseorganisationer, forskare och mobilindustri bjuds in till möten om 5G

Som ett led i arbetet med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G, har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in intresseorganisationer, forskare och mobilindustri till möten om 5G. Mötena genomförs i december.

Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för radiovågor. Det innebär att myndigheten bland annat utvärderar forskning inom området, mäter radiovågor, gör riskbedömningar, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Eftersom telekomindustrin planerar att bygga ut 5G i Sverige arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken. Myndigheten har inlett samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde. Det första mötet genomfördes före sommaren. Nästa steg i arbetet är att inhämta information från mobilindustri, forskare och intresseorganisationer. Det kommer inledningsvis att göras vid tre separata möten som genomförs under december.

Syftet med de tre mötena är att

  • myndigheterna ska få ta del av planerna kring utbyggnaden av 5G och vad det kommer innebära exponeringsmässigt för allmänheten.
  • ge forskare möjlighet att lämna information om sina tolkningar av det vetenskapliga kunskapsläget kring 5G.
  • intresseorganisationer ska ges möjlighet att lämna information om sina medlemmars situation och tankar kring 5G samt att få information om myndigheternas arbete med frågan.

– Vi vill ta del av olika perspektiv och hoppas att mötena ska bidra till en bra dialog och värdefullt underlag från olika parter, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Protokoll från mötena kommer att publiceras på myndighetens webbplats.

Ytterligare information: Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

Vill du som privatperson ställa en fråga om EMF till våra experter kan du göra det via e-post.