Kommuner uppmanas att anmäla planerade lasershower

Lasershower kan vara ett trevligt alternativ till fyrverkerier på nyårsafton. Men att använda laser kan kräva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, beroende på laserns styrka. Lasershower kan blända flygpersonal och därmed innebära en risk för besättning och passagerare. Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen uppmanar därför kommuner som planerar lasershower att i god tid samråda med närmaste flygplats och söka tillstånd för sin lasershow.

Fria laserstrålar som skjuts upp i luften vid en lasershow saknar stopp. De passerar genom luftrummet och atmosfären och kan därmed innebära risker för flygtrafiken eftersom strålarna kan blända piloter. Inför en planerad lasershow är det därför viktigt att närmaste flygplats får vara med och påverka planerna för lasershowen. Dessutom ska lasershowen anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten i god tid. Strålsäkerhetsmyndigheten gör en bedömning av de uppgifter som lämnas i anmälan och lämnar därefter över ärendet för handläggning till Transportstyrelsen, som ansvarar för flygtrafiken. Förra året var det tre kommuner som anmälde sina lasershower på rätt sätt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Att byta ut fyrverkeri mot lasershow går bra så länge som showen anmäls i god tid och lasrarna används utan att störa eller skada någon, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare kommentarer: via myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.