Malignt melanom-drabbade bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott med antioxidanter

Kosttillskott med antioxidanter ökar risken att malignt melanomceller bildar metastaser. Därför bör den som har eller har haft malignt melanom undvika dessa. Forskningsresultat är inte lika tydliga gällande krämer med antioxidanter. Tills det finns tydliga svar från forskningen anser Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor att den som har eller har haft malignt melanom bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller antioxidanter.

12 maj 2022: Förtydligande om antioxidanter och melanom

Resultat från studier av melanomceller i möss antyder risk för påverkan av antioxidanter, men det kan inte översättas till effekter av hudvårdsprodukter och kosttillskott med antioxidanter. Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor har tidigare uttryckt att den som har eller har haft malignt melanom bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller antioxidanter, tills det finns mer fakta, men man vill inte riskera att patienter som behöver tillskott av medicinska skäl undviker att ta dessa när det är påkallat utifrån nutritionsstatus.

Huruvida hudvårdsprodukter som innehåller antioxidanter bör undvikas av melanompatienter är i nuläget inte klarlagt. Flera patienter har dessutom uppmärksammat att det är svårt att hitta produkter som inte innehåller antioxidanter. I de studier som gjorts har man i laboratoriet givit möss antioxidanttillskott och sett att melanom tillväxer fortare hos dem än hos möss med melanom som inte fått tillskotten. Denna studie har dock inte en tillräckligt stark evidensgrad för att motivera rekommendationer om hudvårdsprodukter och kosttillskott. Det finns en farhåga från UV-rådets ledamöter att en sådan rekommendation kan skapa omotiverad osäkerhet och oro.

Antioxidanter och nikotinamider behövs för att kroppen ska fungera normalt. Vi får i oss dessa ämnen genom kosten eller genom kosttillskott. Som kosttillskott finns de i tablettform men även i hudkrämer, solskyddskrämer och andra hudvårdsprodukter. Det har föreslagits att antioxidanter och nikotinamider kan skydda huden mot skador som skulle kunna leda till hudcancer.

Antioxidanter är ämnen som neutraliserar fria radikaler och hämmar oxidativ stress. Fria radikaler orsakar en typ av DNA-skador som är förknippade med canceromvandling men tros även bidra till åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Detta gör att det finns en djupt rotad föreställning om att antioxidanter skyddar mot det som fria radikaler orsakar. Nya rön visar dock att de kan hjälpa cancerceller att överleva och sprida sig och därmed gynna utveckling av en befintlig cancer.

– Svenska studier på möss har visat att tillskott med antioxidanter leder till fler metastaser och studier på cancerceller från människor att dessa sprider sig mer, säger Martin Bergö, professor på Karolinska institutet.

En viktig faktor i studierna är att de handlat om antioxidanters påverkan på redan befintlig cancer. De säger ingenting om hur en frisk persons framtida cancerrisker påverkas. I studierna hade antioxidanter ingen synlig effekt på friska möss och normala celler. 

– Om kosttillskott med antioxidanter skyddar mot framtida cancer är inte tydligt men baserat på alla äldre och nyare studier bör vi rekommendera personer med ökad risk för cancer, cancerpatienter och canceröverlevare att undvika kosttillskott med antioxidanter och att istället fokusera på en balanserad kost. Det finns inga övertygande studier att tillskotten skyddar, men många studier som visar att de kan vara skadliga. Så länge det inte finns några tydliga svar gällande hudvårdsprodukter bör dessutom personer som har eller har haft malignt melanom undvika hudvårdsprodukter som innehåller antioxidanter, säger Martin Bergö.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om ultraviolett strålning rekommenderar myndigheten att noga följa forskningen inom området.

Ytterligare information: Martin Bergö, professor Karolinska institutet, tel. 0733-12 22 24 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Alla rapporter från vetenskapliga rådet för UV-frågor