Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020. Dock inte den om ultraviolett (UV) strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer inte att det är möjligt att minska antalet fall av hudcancer per år så att de år 2020 är färre än år 2000.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål om säker strålmiljö. Strålsäkerheten är godtagbar på flera områden och tre av fyra preciseringar bedöms kunna uppfyllas till år 2020, dock inte den om ultraviolett (UV) strålning. Antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. För att på sikt minska antalet hudcancerfall krävs en minskad exponering för UV-strålning. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

– Att förändra människors solvanor är en stor utmaning och även om exponeringen för UV-strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka en period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas, säger Johan Gulliksson, sakkunnig UV-strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har också tagit fram två nya samverkansåtgärder, som kommer att ingå i Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2018. Det handlar om att genomföra den nationella handlingsplanen för radon samt om att ta fram ett
nationellt system för ökad spårbarhet av kontaminerad aska.

Ytterligare information: Lena Mathiasson, samordnare miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö, tel. 08-799 41 36, Johan Gulliksson, sakkunnig UV-strålning, tel. 08-799 42 41, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.