Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. I år sker detta med medel från Strålsäkerhetsmyndigheten. Senast den 28 februari ska ansökan vara inlämnad.

För att ideella miljöorganisationer ska kunna följa den fortsatta processen avseende slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall kan de söka statligt stöd för sin verksamhet. Stödet är till för miljöorganisationer med minst 1 000 medlemmar, antingen genom en förening eller som en sammanslutning av föreningar.

– Stödet får exempelvis användas till att följa och bedöma utvecklingen av slutförvarsmetoder och hur slutförvaring av radioaktiva ämnen påverkar människors hälsa eller miljön, säger Annika Bratt, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senaste ansökningsdag är den 28 februari. Det går även att begära förlängd tid.

Ansökan skickas till registrator@ssm.se alternativt till
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm.
Ange dnr SSM2018-944.

Ytterligare information: Annika Bratt, utredare, tel. 08-799 43 39, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.