MTO-forskare i Lund får 3,5 miljoner i forskningsstöd

För att stötta en kompetensuppbyggnad inom området människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att ge 3 513 000 kronor i forskningsstöd under tre år till Åsa Ek vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Våren 2018 utlyste Strålsäkerhetsmyndigheten bidrag till en forskartjänst inom samspelet MTO med inriktning på strålsäkerhet. Syftet med att utlysa och finansiellt stödja en forskartjänst i ämnet människa, teknik och organisation med inriktning på strålsäkerhet, är att stödja en kompetensuppbyggnad i Sverige inom MTO-området.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att bevilja 3 513 000 kronor i forskningsmedel under tre år till Åsa Ek, docent och universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Inriktningen på forskningen som Åsa Ek planerar under de kommande tre åren är inom

  • säkerhetskultur och lärande inom bland annat medicinsk bestrålning
  • genus/maskulinitet relaterat till strålsäkerhet och risk
  • utformning och pedagogik för de kurser inom strålsäkerhet i säkerhetskritiska organisationer.

– Avsikten med stödet till forskaren är att skapa förutsättningar för att rekrytera seniora forskare och att förnya och förstärka svensk MTO-forskning, det ser vi att Åsa Ek med det här stödet har möjlighet att göra, säger Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bidraget har beviljats för tre år och kan efter en utvärdering beviljas för ytterligare tre år.

Ytterligare information: Anne Edland, enhetschef, tel. 08-799 43 91, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.