Ny rapport – svenskarnas attityder till solning utvecklas positivt

Svenskarnas attityder till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning. Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten om Sveriges solvanor.

Sedan 2005 har Strålsäkerhetsmyndigheten årligen genomfört en undersökning bland svenskarna för att kartlägga solrelaterat beteende såsom solning, brännskador av solen, attityder till solning samt resvanor. Årets undersökning visar att den varma och soliga sommaren påverkat svenskarnas beteende i solen, främst på grund av värmen.

– Ett positivt resultat i årets undersökning är att vi ser att vårt långsiktiga arbete med att förändra människors beteende börjar ge resultat, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Att föräldrar skyddar sina barn mot solen är jättebra eftersom vi vet att risken för hudcancer senare i livet ökar om man bränner sig som barn.

Undersökningen visar också att andelen människor som inte är intresserade av att vara solbruna ökat, från 34 procent till 41 procent.

– Det är en stadig ökning sedan 2016 och det tolkar vi som att idealet att vara solbrun håller på att förändras vilket är glädjande, säger Hélène Asp.

Rapporten visar också att den soliga sommaren fick fler att bränna sig på svenska badstränder än tidigare år och att en större andel än vanligt brände sig upprepade gånger.

Ytterligare information: Hélène Asp, enhetschef, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information: rapporten