Nya regler för industrier som hanterar naturligt radioaktivt material

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär att verksamheter som hanterar material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 över vissa koncentrationsgränser ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Den 1 juni 2018 ersattes nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft.

– Industriella verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material såsom gruv- och byggindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin påverkas av de nya föreskrifterna, säger Markos Koufakis, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Verksamheter som hanterar material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 över vissa koncentrationsgränser ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och de verksamheter som berörs behöver göra en anmälan senast den 29 april 2019. Anmälan kommer att kunna göras via en e-lösning.

– Berörda verksamhetsutövare som i dag har tillstånd från oss behöver inte göra en anmälan förrän tillståndet löper ut, säger Markos Koufakis.

Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.

Mer information: Markos Koufakis, utredare, tel. 08-799 41 47, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.