Nya regler för radondrabbade arbetsplatser från 1 juni

Den 1 juni börjar en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

28 februari 2019: Anmälningsplikten för vissa verksamheter är senarelagd till den 9 april 2019

Anmälan för odontologisk röntgen­diagnostik, arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 samt verk­samheter som hanterar naturligt före­kommande radio­aktivt material (NORM) kan göras tidigast den 9 april, då anmälnings­plikten för dessa verk­sam­heter börjar att gälla. Anmälan ska vara gjord senast den 9 juli 2019. Övriga anmälningspliktiga verksamheter berörs inte av det här.

Tidigare har Arbetsmiljöverket haft allt tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det initialt finns högre halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska halten prövas först. Om det inte leder till att halterna kunnat sänkas till under 200 Bq/m3 så ska arbetsgivaren göra en anmälan.

– På de arbetsställen- och platser som är anmälda ska arbetsgivaren övervaka hur mycket radon de anställda exponeras för och även identifiera arbetstagare som riskerar att överskrida Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde på 0,72 MBqh/m3, säger Tove Sandberg Liljendahl, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och anmälan ska vara gjord senast den 29 april 2019. Anmälan kommer att kunna göras via en e-lösning.

– De arbetsgivare som inte vet hur det är med radonhalten i sina lokaler kan med fördel undersöka det redan under hösten så att de vet om radonhalten överstiger 200 Bq/m3, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Bakgrund
Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.