Nya regler för tandläkare med röntgenutrustning

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen behöver numera anmäla sin utrustning. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

28 februari 2019: Anmälningsplikten för vissa verksamheter är senarelagd till den 9 april 2019

Anmälan för odontologisk röntgen­diagnostik, arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 samt verk­samheter som hanterar naturligt före­kommande radio­aktivt material (NORM) kan göras tidigast den 9 april, då anmälnings­plikten för dessa verk­sam­heter börjar att gälla. Anmälan ska vara gjord senast den 9 juli 2019. Övriga anmälningspliktiga verksamheter berörs inte av det här.

Tandläkare med röntgenutrustning omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Nya föreskrifter började gälla den 1 juni 2018 och i och med dem ersätts det generella tillståndet för röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen med anmälningsplikt.

– Anmälan ska göras via en e-tjänst som kommer att finnas på myndighetens webbplats. E-tjänsten är inte klar förrän i slutet av januari 2019 så innan dess krävs ingen anmälan, säger Anders Wikander, inspektör på enheten för medicinska bestrålningar.

För övrig röntgenutrustning såsom panoramaröntgen och datortomografi (CBCT) samt handhållen röntgenutrustning krävs även fortsättningsvis tillstånd.

Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den 1 juni 2018 ersattes nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt trädde nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.

Mer information: Anders Wikander, inspektör, tel. 08-799 44 43, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.