Nya regler för veterinärer med röntgenutrustning

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya regler för veterinärer. Viss röntgenutrustning, som det tidigare krävts tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda, ska fortsättningsvis enbart anmälas. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

De verksamheter som gör tandröntgen på smådjur, där bildmottagaren placeras i munnen på djuret, eller röntgenundersökningar där strålfältet riktas rakt nedåt, ska anmäla sin verksamhet.

– Risken med de här verksamheterna är inte så hög att de behöver granskas innan de kan få lov att starta, därför blir de anmälningspliktiga istället för tillståndspliktiga, säger Helene Jönsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut. Det krävs även fortsättningsvis tillstånd för röntgen av stora djur, ambulerande verksamhet, verksamhet med datortomografi, strålbehandling och nuklearmedicin. 

Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den 1 juni 2018 ersattes nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt trädde nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.

Mer information: Helene Jönsson, enhetschef, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.