Nytt material ska stötta kommuner till bättre sol- och skuggförhållanden i barns utemiljöer

Det lättaste sättet att skydda barn mot hudcancer senare i livet är att se till att de inte bränner sig. Därför måste barnens utemiljöer utformas så att de har goda sol- och skuggförhållanden. Många kommuner har hög utbyggnadstakt av skolor och förskolor och goda sol- och skuggförhållanden i gårdsmiljön måste planeras tidigt i processen. För att stötta planerare och arkitekter har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram ett nytt stödmaterial med exempel, idéer och konkreta tillvägagångssätt. Materialet kommer att skickas ut till landets 290 kommuner.

Hudcancer fortsätter att öka i Sverige och fortsätter att vara den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor. Ökningen har accelererat de senaste tio åren och drabbar dessutom fler och fler yngre människor. Forskning visar att risken att utveckla hudcancer ökar om ett barn bränner sig i solen. Ju oftare ett barn bränner sig desto större är risken att det drabbas av hudcancer senare i livet.

Det bästa sättet att skydda barn är att se till att de har tillgång till skugga i sin vardag. Många barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskola och skola och utemiljöerna i anslutning till dessa måste därför erbjuda goda sol- och skuggmöjligheter. I och med den höga utbyggnadstakt många kommuner har när det gäller skolor och förskolor vill Strålsäkerhetsmyndigheten stötta planerare och arkitekter med exempel, idéer och konkreta tillvägagångssätt för att planera goda sol- och skuggförhållanden i gårdsmiljön tidigt i processen.

– Det kan verka dyrt att plantera växtlighet och bygga olika skuggmiljöer men det finns enkla åtgärder som inte behöver kosta så mycket. Om det saknas vegetation kan en pergola eller en uppspänd segelduk vara ett bra alternativ. På vår webb finns numera förslag och idéer på hur skugga kan åstadkommas. Där finns också exempel på kommuner som jobbar på ett bra sätt med frågan, för att inspirera andra kommuner, säger Roshan Tofighi, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Materialet som tagits fram kommer att skickas ut till landets 290 kommuner.

Ytterligare information: Roshan Tofighi, utredare på enheten för miljöövervakning, tel. 08-799 40 28 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.