Rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4 godkänd

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Ringhals AB:s kompletterade säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4.

Reaktorn Ringhals 4 har tidigare haft en högsta termisk effekt om 2 783 megawatt. Redan 2007 ansökte Ringhals AB (RAB) om tillstånd att höja effekten till 3 300 megawatt. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte ansökan och lämnade över ärendet till regeringen, men när RAB i juli 2009 ställdes under särskild tillsyn rekommenderade myndigheten regeringen att avvakta med beslut i frågan. Sedan dess har Ringhals 4 genomgått effekthöjnings- och moderniseringsåtgärder.

De huvudsakliga anläggningsändringarna för att möjliggöra effekthöjningen har varit byte av tryckhållaren och de tre ånggeneratorerna. Den särskilda tillsynen är hävd sedan 2013. I december 2013 fick RAB tillstånd av regeringen att gå vidare med effekthöjningen. 2015 fick RAB tillstånd för provdrift av reaktorn vid den nya effektnivån 3 300 megawatt .

I mars 2017 lämnade RAB in en ansökan om godkännande av kompletterad säkerhetsredovisning och tillstånd för rutinmässig drift vid 3 300 megawatt för Ringhals 4. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat och godkänt ansökan.

– I granskningen har vi sett att Ringhals AB genom provdrift och provdriftsäsongerna säkerställt att anläggningen kan drivas på ett säkert och tillförlitligt sätt vid en termisk effekt om 3 300 megawatt, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.