Störningshandbok för tryckvattenreaktorer på gång

Strålsäkerhetsmyndigheten satsar drygt tre miljoner kronor för att tillsammans med Ringhals AB finansiera utvecklingen av en störningshandbok för tryckvattenreaktorer (PWR). Genom att användas både som utbildningsmaterial och som uppslagsverk kommer Störningshandboken PWR att bidra till ökad kompetens i Sverige avseende PWR-anläggningar och deras säkerhetsegenskaper.

Vid de svenska kärnkraftverken finns två typer av reaktorer, kok- och tryckvattenreaktorer. Kokvattenreaktorer finns vid samtliga tre kärnkraftverk medan tryckvattenreaktorer enbart finns vid Ringhals kärnkraftverk. Sedan tidigare finns en störningshandbok för kokvattenreaktorer (BWR). Förutom att användas som utbildningsmaterial vid lärarledda kurser och självstudier, fungerar Störningshandboken BWR som uppslagsverk eftersom den innehåller en detaljerad sammanställning av information om de svenska kokvattenreaktorerna .

Nu satsar Strålsäkerhetsmyndigheten drygt tre miljoner kronor för att tillsammans med Ringhals AB finansiera ett projekt där en störningshandbok för svenska tryckvattenreaktorer (PWR) ska utvecklas. Förutom själva Störningshandboken PWR ingår i projektet även att utveckla visst övningsmaterial.

– Störningshandboken PWR med tillhörande utbildning ska kunna användas för att öka den grundläggande förståelsen för PWR-anläggningar och deras egenskaper, framförallt vid störningar och haverier. När den har färdigställts har vi ett likvärdigt utbildningsmaterial för båda reaktortyperna, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Projektet pågår under 2018 och 2019 och den totala kostnaden är 3,8 miljoner kronor.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30 alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.