Störst risk för basalcellscancer bland jurister, tandläkare och läkare

Människor som jobbar som jurister, tandläkare och läkare har högst risk att utveckla basalcellscancer (BCC) i huden. Deras yrken har relativt hög socioekonomisk status och de vistas inte i solen på arbetstid. Troligtvis beror den ökade risken på den stötvisa, intensiva solningen på blek hud som sker på fritiden.

Basalcellscancer (BCC) i huden är världens vanligaste cancerform och solexponering är den viktigaste riskfaktorn. BCC bildar ytterst sällan metastaser och dödligheten är mycket låg. Den orsakar trots det mycket lidande och stora sjukvårdskostnader eftersom den är så vanlig och dessutom ökar. Traditionellt sett har människor med utomhusarbete varit särskilt drabbade men på senare tid har ett skifte skett. Störst risk för BCC gäller numera för inomhusyrken och jurister, tandläkare och läkare löper numera mer än 2,5 gånger högre risk att drabbas av BCC än jordbrukare, skogsbrukare och trädgårdsmästare. Orsaken är troligtvis den stötvisa solning som sker på fritiden i och med solresor.

– Det är ett intressant faktum som UV-rådet lyfter fram i den årliga rapporten och det är ett tecken på att även om människor är mer medvetna om risken för hudcancer nu än tidigare så behövs det ändå mer information om det här, säger Jan Lapins, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

I UV-rådets senaste rapport rekommenderar rådet Strålsäkerhetsmyndigheten att informera allmänheten om förskjutningen från yrkes- till fritidssolexponering och vilka risker det innebär.

Ytterligare information: Jan Lapins, överläkare och docent på Karolinska Universitetssjukhuset, tel. 0709-667855 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.