Stort intresse för strålskyddsexpertmöte – fler möten arrangeras

Intresset för strålskyddsexpertmötet som arrangeras den 24 oktober har varit över förväntan. Det har lett till en fulltecknad deltagarlista och en kölista för dem som inte kunnat beredas plats. För att möta intresset arrangerar myndigheten under hösten fyra strålskyddsexpertmöten till, på flera platser i landet.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Antalet föreskrifter har blivit färre genom att kraven ensats och samlats i gemensamma föreskriftssamlingar. Tillståndsplikt ersätts för viss verksamhet med anmälningsplikt och fler tillståndspliktiga verksamheter kommer att behöva funktionen strålskyddsexpert. Strålsäkerhetsmyndigheten har bjudit in dem som arbetar som strålskyddsexpert mot en organisation som bedriver verksamhet med joniserande strålning och andra yrkesverksamma på området till ett möte den 24 oktober i Stockholm.

– Gensvaret har varit över förväntan och för att kunna bereda plats åt alla intresserade kommer vi att arrangera fler möten, även utanför Stockholm, säger Richard Holzwarth, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Totalt kommer fem strålskyddsexpertmöten att arrangeras under hösten:

  • 24 oktober i Stockholm (fullbokad)
  • 20 november i Stockholm
  • 21 november i Malmö
  • 22 november i Göteborg
  • 27 november i Umeå

Den som anmält sig till mötet i Stockholm den 24 oktober kan ändra sin bokning till ett av de andra mötena.

Ytterligare information: Richard Holzwarth, inspektör, tel. 08-799 42 98, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information och anmälan

Anmälan om deltagande på något av mötena, eventuella önskemål om specialkost samt förslag på diskussionspunkter för mötet skickas till richard.holzwarth@ssm.se senast den 15 oktober 2018.

I vissa verksamheter med joniserande strålning ska tillståndshavare ha tillgång till en strålskyddsexpert. Det gäller till exempel radiografisk provning och nuklearmedicin inom veterinärmedicin. Andra verksamheter ska ha en strålskyddsexpert från 1 juni 2019. Detta gäller till exempel verksamheter som bedriver installation och underhåll, har slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS) eller viss veterinärmedicinsk verksamhet som CT, genomlysning eller ambulerande verksamhet.

Är du berörd av något av dessa så är du välkommen att anmäla ditt intresse.