Strålsäkerhetsmyndigheten deltar på Röntgenveckan 2018

Hur väl följer svenska röntgenavdelningar sina dokumenterade rutiner? Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt frågan och presenterar resultatet på Röntgenveckan 2018. Konferensen äger rum den 18-21 september 2018 i Örebro och Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i flera programpunkter med fokus på det nya regelverket samt med en monter på mässan.

Röntgenveckan är Sveriges största konferens inom radiologi och lockar varje år runt 1 500 verksamma på området.

– För Strålsäkerhetsmyndigheten är det självklart att delta i sammanhang där frågor inom vårt ansvarsområde diskuteras och vi ser mässan som ett bra tillfälle att träffa många av dem som jobbar på röntgenavdelningarna, säger Lena Thorsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under veckan deltar medarbetare från myndighetens enhet för medicinska bestrålningar i fem programpunkter:

  • iGuide – förenklad berättigandebedömning? Anders Frank, inspektör, deltar i panelsamtal.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen möter olika yrkeskategorier. Anders Frank, inspektör, och representant från Socialstyrelsen diskuterar nya föreskrifter med olika yrkesgrupper.
  • Kvalitetskontroller enligt nya författningssamlingen. Föredrag med Henrik Båvenäs, inspektör.
  • Ny strålskyddslagstiftning. Föredrag med Anders Frank och Henrik Båvenäs, inspektörer.
  • Praktiskt strålskydd, hur följs dokumenterade rutiner på röntgenavdelningarna? Lena Thorsson och Camilla Enkvist, inspektörer, presenterar resultatet av den undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört under våren.

Parallellt med de föreläsningar och samtal som sker under röntgenveckan pågår även en mässa. Där finns Strålsäkerhetsmyndigheten på plats i en monter.

– Där finns jag och mina kollegor under hela veckan och jag hoppas mässbesökarna tar chansen att prata med oss, säger Lena Thorsson.

Ytterligare information: Lena Thorsson, inspektör, tel. 08-799 40 31, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

Röntgenveckan 2018 äger rum 18-21 september i Örebro. Veckan är ett samarrangemang mellan Svensk förening för Medicinsk Radiologi, Svensk förening för Röntgensjuksköterskor och Region Örebro län.