Strålsäkerhetsmyndigheten ger Chalmers tillstånd enligt kärntekniklagen

Den 24 maj 2018 beslutade myndigheten att Chalmers tekniska högskola  får utöka mängden kärnämne för innehav och bearbetning enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Det innebär högre krav på verksamheten än tidigare och en utökad tillsyn från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Institutionen för kemi och kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola har ansökt om att få utöka sitt tillstånd för innehav och bearbetning av kärnämnen. Verksamheten de söker tillstånd för utgör tillståndspliktig kärnteknisk verksamhet vid en kärnteknisk anläggning enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Den 24 maj 2018 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att Chalmers ansökan ska beviljas då de uppfyller eller har förutsättningar att uppfylla myndighetens föreskriftkrav.

– Chalmers har bedrivit verksamheten under lång tid och det finns adekvata fysiska skyddsåtgärder och inarbetade rutiner för innehav och bearbetning av kärnämnen för att minimera strålsäkerhetsrisker inom anläggningen. Det nya tillståndet innebär högre krav än tidigare och en utökad tillsyn av anläggningen, för att säkerställa att Chalmers uppfyller kraven, säger Ernesto Fumero, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillsammans med beslutet om tillstånd enligt kärntekniklagen har myndigheten även beslutat att anläggningen ska klassificeras i den lägsta hotkategorin, hotkategori 3. Det innebär en bedömning att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten utanför anläggningen inte kommer att krävas vid en händelse men att det inom anläggningsområdet kan uppstå bestrålning eller kontaminering som kräver brådskande skyddsåtgärder.

Ytterligare information: Ernesto Fumero, utredare, tel. 08-799 41 66, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.