Strålsäkerhetsmyndigheten ökar strålsäkerheten i omvärlden

2017 har Strålsäkerhetsmyndigheten drivit projekt för att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet i Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Georgien och Moldavien. Projekten har inneburit att risken för radioaktiva utsläpp som kan drabba Sverige har minskat.

En radiologisk olycka med radioaktivt utsläpp i ett närliggande land skulle kunna påverka människor i Sverige. Därför är ett förbättrat strålskydd och minskade risker för utsläpp, incidenter och terrorattacker med nukleärt och radioaktivt material i Sveriges och Strålsäkerhetsmyndighetens intresse. Nyligen publicerade myndigheten en årsrapport för den internationella projektverksamhet som genomfördes 2017 i Öst- och Centraleuropa. Projekt har genomförts i Ukraina, Moldavien, Ryssland, Georgien och Vitryssland för stärkt strålsäkerhet.

– Förutom att vi varje år rapporterar till regeringen enligt regleringsbrevet , så gör vi även denna rapport som på engelska ger våra samarbetspartners och svenska myndigheter en insyn i vår verksamhet. Vi har på så sätt en obruten serie av rapporter från alla Strålsäkerhetsmyndighetens tio år, säger Lars van Dassen, chef för Internationella sekretariatet.

Samarbete med länderna i Östeuropa har stor betydelse för att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet, både för länderna där projekten genomförs och för Sverige.

–  Vi får en kontaktyta med länder i vårt närområde och på så sätt har vi ett kontaktnät som med internationella mått mätt är unikt. Även om det finns politiska spänningar mellan några av de länder vi samarbetar med, så finns det en bred förståelse för vårt arbete och samarbete – inte minst med anledning av att vi fokuserar på tekniska och praktiska frågor och vill bidra till att lösa dessa, säger Fredrik Hassel, ställföreträdande generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens internationella projektarbete baseras på ett regeringsbeslut med finansiering från UD, Miljö- och energidepartementet, Sida och EU.

Ytterligare information: Lars van Dassen, sekretariatschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 94 eller genom myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.