Strålsäkerhetsmyndigheten värd för internationellt möte om kärnsäkerhetsskydd

Inom ramen för G7-staternas Globala partnerskap mot spridning av massförstörelsevapen träffas representanter från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge, Finland och Ukraina för att diskutera det internationella samarbetet i Ukraina inom kärnsäkerhetsskydd. Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar och är värd för mötet som äger rum 8-9 oktober i Stockholm.

Det pågår ett omfattande internationellt samarbete i Ukraina inom området kärnsäkerhetsskydd. Arbetet sker inom ramen för G7-staternas Globala partnerskap mot spridning och massförstörelsevapen. Globala partnerskapet tillkom 2002 på initiativ av Kanada, och Sverige anslöt sig i juni 2003. Deltagarna, som kommer från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge, Finland och Ukraina, träffas den 8-9 oktober i Stockholm för ett informationsutbyte och för att fördela konkreta projekt mellan sig. Sådana möten hålls en gång per år sedan 2017 för att upprätta och vidareutveckla det internationella samarbetet, ta itu med nya utmaningar samt utbyta erfarenheter.

– Globala partnerskapet är ett viktigt forum för vår koordinering med andra länder, säger Lars van Dassen, chef för Internationella sekretariatet på Strålsäkerhetsmyndigheten. Dialogen med myndigheter och institutioner från Ukraina i samband med mötena samt de direkta diskussionerna med motsvarande aktörer från andra länder är ett stort mervärde för oss där det skapas förståelse för behov, inriktning för kommande projekt och koordinering mellan givarländer och mottagarländer.

– SSM genomför i år ett flertal projekt i Ukraina där syftet bland annat är att stärka det fysiska skyddet vid kärnkraftverket Khmelnitsky samt att leverera utrustning och infrastruktur för en förstärkt kontroll över radioaktiva material. Alla dessa projekt koordineras med våra partners, avslutar Zlatan Delalic som är projektledare vid Internationella sekretariatet för ett flertal säkerhetsskyddsprojekt i Ukraina.

Ytterligare information: Lars van Dassen, sekretariatschef Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20