Strålsäkerhetsmyndigheten verkar för myndighetssamverkan kring 5G

Med anledningen av den planerade 5G-tekniken har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in andra myndigheter till ett möte för att diskutera hur myndigheterna kan samverka i frågan. Mötet planerar myndigheten att genomföra i slutet av juni.

Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för radiovågor. Det innebär att myndigheten bland annat utvärderar forskning inom området, gör riskbedömningar, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. På senare tid har grupper, organisationer och privatpersoner med engagemang i strålskyddsfrågan uttryckt oro för olika risker relaterat till femte generationens mobiltelefoni (5G). Sedan frågan har aktualiserats har myndigheten varit i kontakt med industrin för att få mer information om tekniken bakom 5G.

– Eftersom det finns en oro bland allmänheten och det finns forskare som framför misstankar om risker ser myndigheten ett behov av att bland annat diskutera den planerade 5G-utbyggnaden i Sverige. Det är en komplex fråga där flera myndigheter ansvarar för olika delar vilket gör att det måste ske i samarbete med berörda myndigheter, säger Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I inledningsskedet är Strålsäkerhetsmyndigheten framförallt intresserad av vilka möjligheter som finns för att hämta in underlag till riskbedömning av 5G, om miljöbalkens försiktighetsprincip är tillämplig samt hur tillståndsprocessen för frekvenstilldelning ser ut. I slutet av juni planerar Strålsäkerhetsmyndigheten att genomföra mötet.

Ytterligare information: Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.