Strålsäkerhetsvärdering 2018: Ringhals strålsäkerhet är tillfredställande

Strålsäkerheten vid Ringhals AB (Ringhals) är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering för de svenska kärnkraftverken. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen är ett komplement till myndighetens tillsynsinsatser och värderingen av Ringhals AB:s (Ringhals) reaktorer bygger på analys av inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar som genomförts mellan 9 februari 2017 och 8 februari 2018 samt föreskriven rapportering.  Eftersom Ringhals beslutat om förtida avveckling av Ringhals 1 och 2 så har det under 2017 bedrivits en förstärkt tillsyn inom områdena kompetens, underhåll och ledning och styrning. Även dessa tillsynsinsatser finns med i 2018 års strålsäkerhetsvärdering.

– Ringhals hanterar den kommande avvecklingen av R1 och R2 på ett bra och samlat sätt och myndigheten gör bedömningen att den förtida stängningen inte försämrat strålsäkerheten eller påverkat säkerhetskulturen på Ringhals negativt, säger Klas Idehaag, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheten observerar i strålsäkerhetsvärderingen att det inträffat händelser kopplat till passiva strukturer och komponenter såsom exempelvis en takbrand i en dieselbyggnad.

– Hos myndigheten väcker det en farhåga om att byggnader som anläggningens säkerhet är beroende av inte fått tillräcklig uppmärksamhet, därför rekommenderar vi dem att säkerställa deras status för att ytterligare förbättra säkerheten, säger Klas Idehaag.

I strålsäkerhetsvärderingen konstaterar myndigheten att Ringhals arbetar på bred front för att öka tillgängligheten på reservkraftsdieslar och att arbetet sker på ett systematiskt sätt. Antalet rapporterade händelser för reservkraftsdieslar är dock liksom tidigare år på en hög nivå.

– Den samlade strålsäkerhetsvärderingen är att Ringhals strålsäkerhet är tillfredställande, säger Klas Idehaag.

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för Ringhals AB:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Klas Idehaag, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 43 63 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.