Strålsäkerhetsvärdering 2018: strålsäkerheten på OKG är acceptabel

Strålsäkerheten vid OKG AB (OKG) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken.

I förgående års samlade strålsäkerhetsvärdering konstaterade myndigheten att OKG stod inför en omställning till ett nytt läge med två av bolagets tre reaktorer i en avvecklingsfas. 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering för OKG bygger på inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar som genomförts mellan mars 2017 och mars 2018 och i årets samlade strålsäkerhetsvärdering konstaterar myndigheten att OKG har visat en god omställningsförmåga i såväl förberedelser som implementering av ändringarna och har haft fokus på relevanta strålsäkerhetsaspekter.

– Trots de stora omställningarna som har pågått under året har prioriterade anläggningsändringar kunnat genomföras, säger Linus Norlander, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

En annan fråga som myndigheten har fortsatt att följa är OKG:s arbete att ta fram och implementera ett program för att förebygga försämringar och skador som kan uppstå beroende på en åldrande reaktor. Det var först efter tillsynsinsatser i början av 2018 som myndigheten ansåg att OKG:s reaktor Oskarshamn 3 (O3) uppfyllde krav på åldershanteringsprogram och villkor för drift som enligt tidigare beslut skulle vara genomförda senast 31 januari 2018.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att strålsäkerheten utvecklats positivt sedan förgående års värdering. På ett område, anläggning, har vi höjt värderingen från acceptabel till tillfredställande, säger Linus Norlander.

Den samlade värderingen är att strålsäkerheten vid OKG är acceptabel vilket är samma bedömning som föregående år.

Ytterligare information: Linus Norlander, inspektör och anläggningssamordnare, tel. 08-799 41 59, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.