Strålskyddsexperter bjuds in till möte om det nya regelverket

Strålskyddsexperter berörs av den nya strålskyddslagen med förordning och de nya föreskrifterna. Därför bjuder Strålsäkerhetsmyndigheten in till ett möte för att informera om det nya regelverket och diskutera frågor kopplat till den nya kravbilden. Mötet äger rum den 24 oktober i Stockholm.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Antalet föreskrifter har blivit färre genom att kraven ensats och samlats i gemensamma föreskriftssamlingar. Tillståndsplikt ersätts för viss verksamhet med anmälningsplikt och fler tillståndspliktiga verksamheter kommer att behöva funktionen strålskyddsexpert.

– Mötet riktar sig främst till dem som arbetar som strålskyddsexpert mot en organisation som bedriver verksamhet med joniserande strålning men även till andra yrkesverksamma på området, säger Richard Holzwarth, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dagen kommer i huvudsak att fokusera på det nya regelverket inom strålskydd, dess struktur och översikt, hur olika verksamhetsområden berörs av förändringarna i regelverket samt vad som gäller framöver för strålskyddsexpertfunktionen.

Mötet äger rum den 24 oktober i Stockholm.

Ytterligare information: Richard Holzwarth, inspektör, tel. 08-799 42 98, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information och anmälan

I vissa verksamheter med joniserande strålning ska tillståndshavare ha tillgång till en strålskyddsexpert. Det gäller till exempel radiografisk provning och nuklearmedicin. Den eller de som ska ingå i en strålskyddsexpertfunktion för en verksamhet måste godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålskyddsexpertfunktionen kan vara en inhyrd konsult men ska vara insatt i verksamheten.

När: Onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 9:00-16:00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Dagen kommer att inkludera frukost, fika och lunch. Anmälan om deltagande på mötet, eventuella önskemål om specialkost samt förslag på diskussionspunkter för mötet skickas till richard.holzwarth@ssm.se senast den 15 oktober 2018.