Svenskarnas solbeteende har förbättrats sedan 2005

Svenskar tillbringar mindre tid i solen en semesterdag i Sverige och bränner sig mindre frekvent på badplatser i Sverige. De undviker också i större grad att vara utomhus mitt på dagen en solig dag och generellt tycks de positiva attityderna till solning ha minskat något över tid. Det visar en trendanalys som genomförts utifrån den årliga undersökningen av beteenden och attityder till UV-strålning.

Sedan 2005 har Strålsäkerhetsmyndigheten årligen genomfört en undersökning bland svenskarna för att kartlägga solrelaterat beteende såsom solning, brännskador av solen, attityder till solning samt resvanor. Nu har en trendanalys genomförts på data från utvalda frågor 2005-2012. Resultatet av trendanalysen samt data från 2015 presenteras i UV-rådets rapport 2017.

Sedan 2005 har antalet timmar som svenskar tillbringar i solen på sin semester och hur ofta de bränner sig på badplatser minskat, i alla fall på hemmaplan.

– Vi ser inte samma trend när det gäller utlandssemestrar, där har svenskarna oförändrade solvanor, säger Roshan Tofighi, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I analysen konstateras därför att insatser för att förbättra svenskarnas solbeteende utomlands bör intensifieras. Generellt är svenskar positiva till att sola och att vara solbruna. De känner sig också friska och hälsosamma när de är bruna. Trendanalysen indikerar dock att attityden i frågorna förbättrats, att färre har ett solbrunt hudtonsideal och att färre känner sig hälsosamma när de är bruna. Fler svenskar oroar sig för hudcancer.

– Generellt tycks de positiva attityderna till solning ha minskat något över tid. Trots det känner sig de flesta fortfarande snyggare, mer hälsosamma och friskare när de är solbruna. Att fler oroar sig för hudcancer kan tyda på att informationen om att UV-exponering ökar risken för hudcancer har gått fram, säger Roshan Tofighi.

Ytterligare information: Roshan Tofighi, utredare, tel. 08-799 40 28 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.