Sverige pionjär för internationellt säkerhetskulturforum

Säkerhet påverkas av nationell kontext och kultur. De internationella organisationerna The World Association of Nuclear Operators (WANO) och OECD Nuclear Energy Agency (NEA) har tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten utvecklat ett koncept för säkerhetskulturforum. Den 23-24 januari testades konceptet för första gången, med Sverige som pionjär och värd.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan aktualiserades frågan om hur säkerhet påverkas av nationell kontext och kultur. För att stötta OECD Nuclear Energy Agencys (NEA) medlemsländer utifrån respektive lands utgångspunkt har NEA och The World Association of Nuclear Operators (WANO) utvecklat ett säkerhetskulturforumskoncept. Strålsäkerhetsmyndigheten har deltagit i utvecklingen av konceptet som innebär en reflekterande dialog om styrkor och svagheter utifrån varje lands kulturella förutsättningar samt vad som kan göras för att förstärka säkerhetskulturen hos berörda myndigheter och verksamhetsutövare.

Den 23-24 januari testades konceptet för första gången. Sverige var pionjär och Strålsäkerhetsmyndigheten stod som värd och genomförde forumet tillsammans med NEA och WANO. Deltagarna kom från OKG Aktiebolag, Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Westinghouse Electric Sweden AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, Uniper AB och Vattenfall AB.

– En organisations säkerhetskultur påverkar hur säkerhetsfrågor hanteras på alla nivåer i organisationen. Forumet innebär en möjlighet för myndighet, tillståndshavare och huvudägare att tillsammans reflektera över hur svensk kontext och kultur påverkar våra organisationers säkerhetskulturer, säger Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under forumet blandades föreläsningar, rollspel och gruppreflektion med internationell panel och frågestund. När konceptet är färdigutvecklat kommer det att kunna erbjudas till fler av NEA:s medlemsländer.

Ytterligare information: Anne Edland, enhetschef, tel. 08-799 43 91 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.